Filmistik, yerli ve yabancı eserlerini sizlere ulaştırmak, sanat bilincini yükseltmek ve bu amaca hizmet eden yeni projelere destek vermektir.